| A R C H I T E K T O N I C K É | S T U D I O | E A T E L I E R | U krčského nádraží 2, Praha 4, 140 00, Czech republic | studio@eatelier.cz | +420 608 037 166 |
EATELIER > TEAM

TEAM> ing.arch. Pavel Kocych | hlavní architekt | >>>

> ing.arch. Jiří Koutský | autorizovaný architekt

> ing.arch. Karel Koutský | architekt a projektant | vedení projektů DUR a DSP

> Bc. Vojtěch Hybler | architektonické koncepty, studie a vizualizace

> ing. Pavel Janatka | statika a dynamika staveb

> ing. Miroslav Pavelka | požární projekty

> Bc. Tomáš Kocych | stavebně-historický průzkum

> Vít Forman | 3d modely> dále s atelierem spolupracovali | ing.arch. Ivo Loos, MgA. Zuzana Kosková, ing.arch. Marek Dolejš, ing.arch. Jan Záhora, ing.arch. Václav Slíva, Jan Kalfus, Martin Knobloch, Mirek Polach, Aleš VojkůvkaPARTNERSKÉ FIRMY

> Fortis Bohemia | realizace staveb
> Machtruhlárna | realizace - design a interiéry
> Taiko | volnočasové aktivity


© | e a t e l i e r | 2009

Submenu